Priser vaksiner og bruk av utstyr

Kenacort/Celestonkr 300,-
Kenacort/Celeston + Xylocainkr 500,-
Blodtypingkr 400,- uten blodtypingkort
kr 500,- med blodtypingkort
Coban Litekr 400,- pr. stk.
Uringlasskr 30,- pr. stk.
Setting av vaksiner – ikke risikogruppekr 260,-
Setting av vaksiner – risikogruppe, utenom legetime (konsultasjonstakst ved legetime)kr 133,- (takst 1ad + 10a = kr 61 + 72. Kr 72,- ved frikort)
Internasjonalt vaksinasjonssertifikat (+ portotillegg ved tilsending)kr 140,-
Influensavaksine til målgruppe eller risikogruppe, inkl. settingkr 350,-
Influensavaksine utenom målgruppe eller risikogruppe, inkl. settingkr 450,-
Pneumokokker: Pneumovaxkr 500,-
Tetanusprofylakse: Tetavaxkr 150,-
Alle andre vaksiner: Kjøpes etter resept på apotek og tas med til legesenteret for setting. Planlegging av vaksinasjon vil som regel kreve konsultasjon hos lege i forkant av vaksinasjonen. Legesenteret kan ikke garantere at alle vaksiner vil være på lager. Kontakt resepsjonen før vaksinering.
Se Normaltariffen for kostnader til diverse forbruksvarer (takst 10a, 10b, 10c, 10d).

Priser alminnelige legeerklæringer og attester

Fallskjermhoppere kr 1.250,-
Førerkort 
– Legeattest i anledning søknad om førerkortkr 650,-
– Tidkrevende attesterkr 850,-
Idrettsfolk
– 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)kr 450,-
– Sportsdykkere. Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund *)kr 1.350,-
– Norges Motorsportforbundkr 750,-
– Skjema; Antidoping Norgekr 750,-
Legeforeningen
– Helbredserklæring (formular I), middelstort skjemakr 700,-
Kommunene
– Sykehjemssøknadkr 525,-
– Behandlingsreisekr 525,-
– TT-kortkr 525,-
– Parkeringstillatelsekr 525,-
Norges Røde Kors
– Helbredsattest *)kr 1.050,-
Norsk utviklingshjelp
– Helbredserklæring *)kr 1.050,-
Norsk-amerikansk studentutveksling *)kr 1.050,-
Politietaten
– Aspiranter til politi- og lensmannsetaten *)kr 1.200,-
– Elever til Politiskolen (inkl. spirometri) *)kr 1.200,-
Attestkr 250,- – 1.250,-
*) ekskl. blodprøver

Ikke benyttede legetimer

Ved ikke-benyttet legetime betales:
– Ikke-spesialist
kr 188,- + girogebyr
– Spesialistkr 304,- + girogebyr