Avbestille eller endre time
Hvis du vil avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer før avtalt tid for å unngå
gebyr.
Er timen din en mandag, må du avbestille eller endre timen senest fredagen før innen kl
13.00.
Du kan ringe oss på telefon 22 02 03 30 eller sende en melding om endring via HelseNorge.